Julka26

25 tekstów – auto­rem jest Jul­ka26.

sa­mi mu­simy sie do­cenic je­zeli in­ni nie potrafia 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 sierpnia 2012, 22:36

zle zain­wes­two­wane uczu­cia mo­ga dop­ro­wadzic do ban­kruc­twa emocjonalnego 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 czerwca 2012, 22:58

w jed­nej se­kun­dzie zos­tałam ok­radziona z marzeń 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 listopada 2011, 00:26

ra­niac in­nych nie mys­li­my o tym ze zruj­no­walis­my wlas­nie czy­jes zy­cie zmieni­lis­my je­go pog­lad na swiat ludzi czy uczu­cia w dzi­siej­szych cza­sach jest zbyt wiele egoizmu 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 października 2011, 23:26

cza­sem ktos jest tak da­leko a jed­noczes­nie tak blisko..... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 września 2011, 00:19

Gdy zaczy­namy no­wy roz­dzial w naszym zy­cie nie zaw­sze oz­nacza to ze bedzie on lep­szy od poprzedniego 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 maja 2011, 22:59

Mo­wi sie ze mi­losc to szczes­cie.Wiec cze­mu ta cho­ler­na mi­losc niszczy mi zycie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 grudnia 2010, 01:09

Gdy­bys­my mog­li wyb­rac oso­be kto­ra chce­my po­kochac zy­cie by­lo by o wiele latwiejsze. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 grudnia 2010, 01:10

Chce byc znow kims waz­ny dla Ciebie. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 3 grudnia 2010, 01:22

Pow­tarzam so­bie ze nie wy­bacze Ci nig­dy te­go co zro­biles, to glu­pie.Bo wiem ze gdy­bys pop­ro­sil mnie te­raz o dru­ga szan­se rzu­cila bym sie w Two­je ra­miona....Bo mi­losc wszys­tko wybacza.... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 2 grudnia 2010, 00:37

Julka26

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Julka26

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność